Rebecca Giardina - psykoterapi,
handledning och utbildning

- legitimerad psykoterapeut/socionom & handledare och lärare i psykoterapi

Foto: Rebecca Giardina, Umbria Italy 2013

Känner du dig pressad, befinner du dig i en livskris eller har du det svårt i dina relationer? Lider du av depression, ångest eller
stress? Vill du hitta en väg mot större förståelse för din inre terräng, dina känslomässiga behov och/eller få hjälp med att hitta
dina livsmål? Jag kan erbjuda dig effektiv behandling utifrån en psykodynamisk, 
affektfokuserad och systemisk grund, där dina
känslor, behov och relationer är i fokus.  

Jag tar emot remisser från Region Gävleborgs psykoterapibedömningsenhet samt från arbetsgivare och/eller företagshälsovård. Du kan också höra med ditt försäkringsbolag om du har rätt till psykoterapi, då det ofta kan ingå om du råkat ut för något. 

All psykoterapi, handledning och utbildning kan ske online och/eller på engelska!

Copyright 2019 AB Rebecca Giardina