Handledning

Jag erbjuder systemisk grupp- och verksamhetshandledning, psykoterapihandledning samt yrkeshandledning, både i grupp och individuellt. Exempel på målgrupper är studerande på psykoterapiutbildningar, socionomer/kuratorer, personal inom människovårdande yrken, steg 1-terapeuter och legitimerade psykoterapeuter, socialsekreterare, behandlingsassistenter m. fl. Handledning kan även erbjudas online. Kontakta mig för att diskutera ert behov!

Copyright 2019 AB Rebecca Giardina