Presentation

Rebecca Giardina Leg PsykoterapeutJPG

Foto: Julia Giardina

Jag är socionom och legitimerad psykoterapeut samt handledare och lärare i psykoterapi i egen verksamhet. Vår mottagning 
Gävle Psykoterapimottagning  (som jag är medgrundare av och delägare i), ligger mitt i centrala Gävle vid Rådhuset. Som psykoterapeut erbjuder jag olika typer av psykoterapi, skräddarsytt efter problemområde och jag erbjuder också personalstöd
till anställda inom alla typer av verksamheter. Som handledare och utbildare kan jag erbjuda både handledning och utbildning
på mottagningen samt också på plats hos er. Handledning och utbildning online kan ske efter överenskommelse. Från och med
1 januari 2023 tar jag även emot remisser från Region Gävleborgs psykoterapibedömningsenhet.

Utbildning och erfarenhet

Med en psykodynamisk grundutbildning inom både psykodynamisk lång- och korttidspsykoterapi är jag specialistutbildad inom par- och familjeterapi. Jag har utöver detta fördjupat mig inom affektfokuserad psykodynamisk psykoterapi och då främst inom APT (affect phobia therapy). Mellan 2019-2022 genomförde jag 3 års CORE-training med Kristin Osborn och är diplomerad psykoterapeut i APT. Jag har även utbildat mig inom EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing Therapy), vilket är en evidensbaserad metod för behandlling av bl a PTSD och traumarelaterade symptom. 

2018 erhöll jag mitt diplom som handledare och lärare i psykoterapi vid SAPU, Skandinaviens Akademi för
Psykoterapiutveckling och jag har sedan dess handlett på psykoterapiutbildningar, inom hälso- och sjukvård, inom socialtjänst samt inom missbruksbehandling.

 Min erfarenhet som socionom är huvudsakligen som socialsekreterare vid utredningsgrupp barn och familj samt inom familjerätt i Gävle. Utöver detta har jag 10 års erfarenhet som kurator och legitimerad psykoterapeut vid BUP-mottagningen i Gävle. Där har jag arbetat med både utredning, behandling, slutenvård och akut psykiatri med barn, ungdomar och deras
familjer. Inom vuxenpsykiatrisk öppenvård i Gävle har jag arbetat som kurator/leg. psykoterapeut samt handledare och föreläsare, innan jag helt övergick i att arbeta i egen verksamhet. Jag har också gedigen erfarenhet av att behandla både barn
och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Kompetenskrav och kvalitetssäkring

Jag har yrkeslegitimation som psykoterapeut samt är jag diplomerad handledare och lärare i psykoterapi, validerad i Socionomens handledarregister. Verksamheten bedrivs som aktiebolag och finns registrerad i IVO:s vårdgivarregister.  

AB Rebecca Giardina
Org.nr: 559169-6264
VAT-nr: SE559169-626401

Copyright 2019 AB Rebecca Giardina