Utbildning

Skräddarsy ditt eget utbildnings- och/eller föreläsningspaket! Jag erbjuder utbildningar och föreläsningar till kommuner, hälso- och sjukvård, företag, skolor, psykoterapiutbildningar i bland annat psykoterapi (affektfokuserad, psykodynamisk och systemisk),
att möta människor med psykiatriska diagnoser, att bemöta personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF),
socialrätt för anställda inom hälso- och sjukvård, anknytningsteori & utvecklingspsykologi mm. 
All utbildning kan även erbjudas online. Kontakta mig för att diskutera era utbildningsönskemål!

Copyright 2019 AB Rebecca Giardina